Engeneiros SEPFOPE partika uza ekipamentu ba servisu engeneirus

Engeneiros SEPFOPE sira partika uza ekipamentu ba servisu engeneirus iha Suco Becora, Aldeia Culau, Kinta (11/04) hafoin hetan formasaun durante semana 2 iha Sentru Formasaun Senai Becora antes atu halo survey ba estrada rural. Media SEPFOPE

Engeneiros SEPFOPE sira akompanha husi Chefe Dep. PER Sr. Lucio Bere Tasi, partika uza ekipamentu ba servisu engeneirus iha Suco Becora, Aldeia Culau, Kinta (11/04) hafoin hetan formasaun durante semana 2 iha Sentru Formasaun Senai Becora antes atu halo survey ba estrada rural. Media SEPFOPE

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...