Orcamento Geral do Estado para 2013 iha Komisaun E


Sekretaariu Estadu SEPFOPE hamutuk ho Dirasaun Nasional iha SEPFOPE halo Apreciasaun Inicila da PPL no 2/III - Orcamento Geral do Estado para 2013 iha Komisaun E. Sekretariu Estado SEPFOPE apresenta mos asesora Timor ona Nain 2 iha Komisaun E

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...