Eventu Final Boa Ventura Badminton Open 2014


Xefi Gabinete Benigno da Cruz Akompanha husi Direktur Nasional Relacao Trabalho Angelo Veloso,  reprezenta Sekretariu Estadu Sepfope Timor Leste Ilidio Ximenes da Costa, partisipa iha eventu final Boa Ventura Badminton Open 2014, no entrega mos premiu ba manan nain sira iha GMT loron 30 -5 -2014

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...